Valná hromada klubu

03.02.2014 15:52

Vážení členové klubu, 

dne 21.2.2014 se uskuteční valná hromada klubu TJ HAAS Chanovice, která se bude konat v kulturním domě v Chanovicích od 18:00 hod.. Srdečně Vás na tuto valnou hromadu zveme. 

 Valná hromada se bude řídit tímto programem:

Program valné hromady:

1.      Prezentace členů a jejich přivítání

2.      Rozhodnutí o usnášeníschopnosti valné hromady

3.      Návrhy a odsouhlasení zapisovatele valné hromady, mandátní komise a ověřovatelů zápisu

4.      Přednesení a odsouhlasení programu valné hromady

5.      Zhodnocení práce klubu za rok 2013

a)      po sportovní stránce

b)     po stránce ekonomické

c)      po stránce investiční

d)     prohlášení revizní komise o činnosti a hospodaření klubu

6.      Schválení zprávy revizní komise

7.      Přednesení a schválení zprávy o činnosti VV

8.      Odsouhlasení členů výboru

9.      Schválení plánu hospodaření na rok 2014

10.  Informace o chystaném sportovním plese a oslavách ke 40.výročí fotbalu v Chanovicích

11.  Diskuse

12.  Poděkování konkrétním sponzorům, podporovatelům klubu

13.  Usnesení VH

14.  Společné posezení všech členů spojené s občerstvením