Valná hromada 2020

21.05.2020 14:31

Vážení členové TJ Pfeifer Chanovice, z.s.,

srdečně Vás zveme na valnou hromadu klubu, která se bude konat v pátek, dne 19.06.2020 v kulturním domě v Chanovicích od 18:30 hod.. Valná hromada se bude řídit tímto programem:

Program valné hromady:

 1. Prezentace členů a jejich přivítání
 2. Rozhodnutí o usnášeníschopnosti valné hromady
 3. Návrhy a odsouhlasení zapisovatele valné hromady, mandátní komise, volební komise a ověřovatelů zápisu
 4. Přednesení a odsouhlasení programu valné hromady
 5. Zhodnocení práce klubu za rok 2018-2019
 6. Schválení zprávy revizní komise
 7. Přednesení a schválení zprávy o činnosti VV
 8. Odsouhlasení úpravy stanov
 9. Schválení plánu hospodaření na rok 2020
 10. Odsouhlasení volebního řádu do výkonného výboru spolku
 11. Volba nového výkonného výboru a revizní komise
 12. Diskuse
 13. Závěr
 14. Společné posezení všech členů spojené s občerstvením

Vzhledem k tomu, že bude tato valná hromada volební valnou hromadou, vyzýváme všechny zájemce o práci ve výboru, aby svoji nominaci do tohoto orgánu potvrdili emailem na: sebek@atrium.cz a to nejpozději do 10.6.2020. Ze zvolených členů výboru se na následné schůzi výboru bude volit předseda spolku. Vyzýváme všechny členy klubu starší 18 roků, aby se dostavili na tuto valnou hromadu, aby byla zajištěna její usnášeníschopnost.

Výbor klubu TJ Pfeifer Chanovice,z.s.