Ukončení B týmu Chanovic v soutěži

24.09.2015 18:10

Vážení příznivci chanovického fotbalu, 

musím s politováním říci, že jsme byli přinuceni ukončit učinkování B týmu Chanovic ve IV.třídě okresního přeboru. Bohužel nastala taková situace, že tento tým se nebyl schopnen scházet v dostatečném množství na své mistrovské zápasy. Zároveň výbor našeho klubu neviděl do budoucna výhled na zlepšení této situace. Prodlužovat nadále tento stav byl neúnosný, neboť již tak vznikly našemu klubu nemalé finanční škody. Chtěl bych ubezpečit všechny příznivce a sponzory klubu, že tyto finanční ztráty nebudou hrazené ze sponzorských příjmů, ale z mimořádných neplánovaných příjmů klubu a úspor, které vzniknou na rozhodčích a cestách B týmu. 

 

O.Šebek, předseda klubu